وبگردی

متن ریمیکس ماهان بهرام خان سر درد

هر جا راه میرم تو رو میبینم بعد یادم میاد

?

راحت رفتی بدونه من بدون غم بدون هم قسم میخوردی به جون من

?

نمیشد بی تو یه لحظه دیگه قلبم از دیدنت نمیلرزه شبا با هم بودیم جلو شومینه

?

روزا جدا از هم کسی ما رو نبینه حالا از اینکه ما جفت همیم

?

همه جا خواستیم اینو داد بزنیم تو یه نفر همیشه ماله منی

?

بگو مثله ما نیست روی زمین بگی مثله ما نیست روی زمین

?

بگیم مثله ما نیست روی زمین هر جا راه میرم تو رو میبینم بعد یادم میاد

?

چرا شدی مثله یخ سرد مثه سردرد نیستی و یه بار سنگین روی قلبم

?

هر چی گذشت شده اوضاع بدتر آرزوها پرپر یه راه دراز و یه جاده ی باریک

?

وقتی هیچ نوری نبود تویه شب تاریک زمان ایستاده عقربه جلو نمیره

?

هیشکی واسم بوی تو رو نمیده چراغا خاموشن حتی ستاره ها سیاه میپوشن

?

شهر مرده نیست جنبو جوش دیگه نمیرسه صدای قدمات به گوش به گوش

?

هر جا راه میرم تو رو میبینم بعد یادم میاد چرا شدی مثله یخ سرد مثه سردرد

?

نیستی و یه بار سنگین روی قلبم هر چی گذشت شده اوضاع بدتر آرزوها پرپر

?

شبا با هم بودیم جلو شومینه روزا جدا از هم کسی ما رو نبینه

?

حالا از اینکه ما جفت همیم همه جا خواستیم اینو داد بزنیم

?

تو یه نفر همیشه ماله منی بگو مثله ما نیست روی زمین

?

بگی مثله ما نیست روی زمین بگیم مثله ما نیست روی زمین

?

هر جا راه میرم تو رو میبینم بعد یادم میاد چرا شدی مثله یخ سرد مثه سردرد

?

نیستی و یه بار سنگین روی قلبم هر چی گذشت شده اوضاع بدتر آرزوها پرپر

?

?

شبا با هم بودیم جلو شومینه روزا جدا از هم کسی ما رو نبینه

?

حالا از اینکه ما جفت همیم همه جا خواستیم اینو داد بزنیم

?

تو یه نفر همیشه ماله منی بگو مثله ما نیست روی زمین

?

بگی مثله ما نیست روی زمین بگیم مثله ما نیست روی زمین

?

هر جا راه میرم تو رو میبینم بعد یادم میاد چرا شدی مثله یخ سرد مثه سردرد

?

نیستی و یه بار سنگین روی قلبم هر چی گذشت شده اوضاع بدتر آرزوها پرپر

?

?

پیشنهادی